Gecikme Multer dosya yükleme

oy
0

Yeni Resim Galerisi oluşturmak için gönderirken birden fazla dosya yüklemek için bir Mern Stack Uygulaması'nda Multer kullanıyorum.

router.post('/gallery', upload.array('photos', 5), galleryController.createGallery);

Ancak, ben Galeri zaten bu kullanıcı için var olmadığını teyit kadar yüklenecek dosyaları istemiyoruz.

Herkes bu Galeri oluşturulmalıdır teyit edene kadar dosya yüklemesini geciktirmek için nasıl biliyor mu? Bu mümkün değilse Veya, bu yükleme görüntüleri yükleme geri alma ve silmek için bir yol var?

Herhangi rehberlik için teşekkür ederiz.

Oluştur 20/10/2018 saat 14:19
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Aşağıdakiler gibi önceden tanımlanmış varsayılan herhangi kullandığınızda yüklemelerin kontrolünün her türlü alamadım .single(), .array(), .fields()ve daha fazlası.

Özel bir vermeniz gerekecektir storagene istediğini başarmak için motoru. Burada docs bakınız: https://www.npmjs.com/package/multer#storage

const storage = multer.diskStorage({
  destination: (req, file, cb) => {
    // Do logic to delay the file upload if needed by throwing error
  },
  filename: (req, file, cb) => {
    // ...
  }
})

const upload = multer({ storage: storage })
Cevap 20/10/2018 saat 15:25
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more