JAVA - MicroProfile [OpenAPI] nasıl enum yıllardan ile çalışmak?

oy
0

Soru

Ben Fiyakamla tarafından kullanılabilecek güzel bir YAML dosyası yapmaya ulaşmak için çalışıyorum, bu yüzden API belgelerini var. Yine de bir nesne içindeki enum ile bir kısmına takılıp duyuyorum.

Microprofile otomatik (JAVA sınıfları aşağıda bulabilirsiniz) için bir sınıf içerisindeki enum 's dönüştürür:

UserType:
 type: object
 properties:
  REGULAR: {}
  VIP: {}
  MODERATOR: {}
  ADMIN: {}
  OWNER: {}
  SYSTEM: {}
  id:
   type: integer
  $VALUES:
   type: array
   items:
    type: object
 allOf:
 - $ref: '#/components/schemas/Enum'

Bu ancak en örnekteki gibi olmak istiyorum, öyle olacağını diledi ettiğim gibi değil https://petstore.swagger.io/ enum Sadece nerede ... Daha iyi ...

Mümkün mü? Ben kendi şema YAML yapmak ve böyle olması gerekiyorsa örnek gördüğün için:

Cat: ## Cat will be used as the discriminator value
 description: A representation of a cat
 allOf:
 - $ref: '#/components/schemas/Pet'
 - type: object
  properties:
   huntingSkill:
    type: string
    description: The measured skill for hunting
    enum:
    - clueless
    - lazy
    - adventurous
    - aggressive
  required:
  - huntingSkill

Biraz yardım ister misiniz :)

Başka bir şeye ihtiyacın yoksa bu Soruyorum anlamak yoksa, sormaya çekinmeyin :)


WebAccount

@XmlRootElement
@Table(name = WebAccount)
public class WebAccount implements Serializable {

  @Column(unique = true, nullable = false, length = 127)
  private String username, email;

  @Column(unique = false, nullable = false, length = 255)
  private String password;

  @Column(unique = false, nullable = false)
  private UserType permissionGroup;

  @Transient
  private String cookieKey;

  public WebAccount() {

  }
}

Kullanıcı tipi

public enum UserType {

  REGULAR,
  VIP,
  MODERATOR,
  ADMIN,
  OWNER,
  SYSTEM;
}
Oluştur 20/10/2018 saat 14:16
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more