JavaScript işleyicisi çağırdığında WKUserContentController çağrılmaz

oy
0

Ben, Swift WebKit kullanarak IOS App geliştiriyorum. Ve ben Webview mantık bittiğinde webkit gösterir yakın görünüm denetleyicisi istiyorum. WKUserContentController kullanarak, mantık uyguladı.

Ama İşe yaramadı.

Aşağıda benim koddur.

Bu Swift olduğunu.

import UIKit
import WebKit

class SelfAuthVC: UIViewController, WKNavigationDelegate, WKUIDelegate, WKScriptMessageHandler {

private var webView: WKWebView!
let contentController = WKUserContentController()
let config = WKWebViewConfiguration()

override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {

  contentController.add(self as WKScriptMessageHandler, name: callbackHandler)

  config.userContentController = contentController


  let preferences = WKPreferences()
  preferences.javaScriptEnabled = true

  config.preferences = preferences
  webView = WKWebView(frame: view.bounds, configuration: config)
  view.addSubview(webView)

  let url = Bundle.main.url(forResource: auth, withExtension: html)!
  webView.loadFileURL(url, allowingReadAccessTo: url)
  let request = URLRequest(url: url)

  webView.load(request)
  webView.navigationDelegate = self
  webView.uiDelegate = self

}
override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

}

func webViewDidClose(_ webView: WKWebView) {
  self.navigationController?.popViewController(animated: true)
}

func webView(_ webView: WKWebView, didFinish navigation: WKNavigation!) {

  webView.evaluateJavaScript(var my_email = '\(UserInfo.shared().email!)') { (result, error) in
    guard error == nil else {
      print(error)
      return
    }
  }

}
func userContentController(_ userContentController: WKUserContentController, didReceive message: WKScriptMessage) {
  print(didReceive message here)
  if(message.name == callbackHandler){
    print(callbackHandler: \(message.body))
    self.dismiss(animated: true, completion: nil)
    self.navigationController?.popViewController(animated: true)

  }
}

}

Aşağıda JS olduğunu

<body>
<script language=JavaScript>

IMP.certification({


  min_age: 18
}, function(rsp) {
  if ( rsp.success ) {

    $.ajax({
        method : POST,
        url : https://******/user/iamport,
        dataType : 'json',
        data : {
          imp_uid : rsp.imp_uid,
          user_email: my_email
        }
     }).done(function(rsp) {
        // 이후 Business Logic 처리하시면 됩니다.

         (function finish(){
         window.webkit.messageHandlers.callbackHandler.postMessage(trigger from JS);


         try {
         webkit.messageHandlers.callbackHandler.postMessage(
                                   'done'
                                   );
         } catch(err) {
         console.log('The native context does not exist yet');
         }
         }())

     });

  } else {
     // Auth failed
    var msg = '인증에 실패하였습니다. 관리자에게 문의하세요';
    msg += '에러내용 : ' + rsp.error_msg;

    alert(msg);
  }
});
</script>
</body>

Ben tabi kodlarını yazdı düşünüyorum. Ama yetkilendirme işlemi sonrasında, ViewContoller kaybolmazlar. Ne gibi değişiklikler bu sorunu çözmek için gereklidir?

Oluştur 20/10/2018 saat 14:11
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Bu kodları eklemek unuttum.

config.userContentController = contentController
contentController.add(self, name: "authAction")
Cevap 21/11/2018 saat 03:06
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more