pendingIntent ile BroadcastReceiver için niyet gönder

oy
1

I (hatırlatma) bildirmek için broadcastRecieve için AlarmManager kullanarak bir nesnenin (doğum günü) göndermek istediğiniz

alarmManager= (AlarmManager) getSystemService(ALARM_SERVICE);
      Intent intent=new Intent(NewBirthdayActivity.this, AlarmReceiver.class);

      intent.putExtra(birthday,birthDay);
      // sendBroadcast(intent);
      pendingIntent=PendingIntent.getBroadcast(NewBirthdayActivity.this,0,intent,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

ve broadcastRecieve içinde

 public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  //c thong tin se duoc tiep nhan o day
  //no co the chay ngam
  Log.d(TAGGGGGGGGGG:,da nhan duoc thong tin dang ky);
  BirthDay birthDay= (BirthDay) intent.getSerializableExtra( birthday);


  if(birthDay!=null){
    String title=birthDay.getName();
    String content=birthDay.getNote();

    NotificationCompat.Builder mBuilder =
        new NotificationCompat.Builder(context)
            .setSmallIcon(R.drawable.icon_notify)
            .setContentTitle(title)
            .setContentText(content);
    //co the set them conten cho notify o day
    notificationManager = (NotificationManager) context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
    notificationManager.notify(1, mBuilder.build());
  }

}

ama her zaman boş doğum günü, ben haber ayarlamak için doğum veri alınamıyor. Pless bana bunu çözmeye yardımcı.
GÜNCELLEME: Ben bayt dizisine nesne Birthay dönüştürmek ve göndermek oldu. o iş!

Oluştur 20/10/2018 saat 14:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more