O-küçük (n) karmaşıklığı ile önce büyük tam sayıyı bulmak için algoritma

oy
0

Ben tamsayılar tekrarlayabilir Sıralanmış dizide, içinde x daha büyük ilk tamsayı bulacaksınız bir algoritma, yazmak gerekir. algoritma o küçük O (n), karmaşıklığı sahip olmalıdır. O (n) bir O (n) zorlukla algoritmaları arasında fark nedir?

Oluştur 20/10/2018 saat 13:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
2

Sen ilk büyük tamsayı bulmak için ikili arama yöntemi kullanarak yapabilirsiniz x. Bu yaptığınız O(log(n)) = small_o(n).

Cevap 20/10/2018 saat 14:14
kaynak kullanıcı

oy
1

insanlar benden önce belirttiğimiz gibi, bir ikili arama yapmak istiyorum. Bu yayın, örneğin kodu:

Python'da bu kenarortay fonksiyonu ile en kolay: https://docs.python.org/2/library/bisect.html

from bisect import bisect_right

def find_gt(a, x):
  'Find leftmost value greater than x'
  i = bisect_right(a, x)
  if i != len(a):
    return a[i]
  raise ValueError
Cevap 20/10/2018 saat 14:42
kaynak kullanıcı

oy
1

: Burada çok iyi ve az-o notasyonu vs büyük-o derinliği açıklamasında olan Big-O ve Küçük-O gösterimi arasındaki fark

En basit ama etkili bir algoritma @OmG bahsedildiği gibi İkili Arama ve burada başlatmak için link: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm

Fikri oldukça basittir: Sadece orta size, sağ yarıda bulmalıyız aşikardır Numarana altında olması durumunda size, dizinin orta eleman ile arama numarasını ... aksi sol yarısı karşılaştırın. Sadece bir unsur olduğunda sen dur.

Cevap 20/10/2018 saat 14:22
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more