Erişim WC_Product WooCommerce 3 wc_get_product () veri korunmuş

oy
2

Ben referans için bu cevabı var: WooCommerce kimliğe göre Ürün Değerler alın ... Bu işlevi hakkında ise wc_get_product()korumalı veri döndürür.

Nerede alıcı yöntemleri bu işlev için tanımlanmıştır?
Nasıl korumalı veri içeride erişebilir wc_get_product()?

Bu cevap parçacığı olduğunu söylüyor WC_Product_Factorysınıf kullanılıyor. Bu sınıf içindeki korunmuş verilere erişmek için genişletilebilir wc_get_product()?

wc_get_product()Bir işlev gibi görünüyor, ama nasıl bir nesne çıkmıyor?

Oluştur 20/10/2018 saat 13:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
4

wc_get_product( $product_id)İşlev veren WC_Product, örneğin nesne (bir ürün numarası ile ilgili) verileri temin ile ulaşılabilir WC_Productyöntem ve WC_Productürün tipine bağlı olarak bir alt-sınıfları:

// Get the instance of the WC_Product Object
$product = wc_get_product( $product_id);

// Using `WC_Product` methods examples to get specific related data values:

$product_type  = $product->get_type(); // product Type
$product_id    = $product->get_id(); // product ID
$product_name  = $product->get_name(); // product name
$product_sku   = $product->get_sku(); // product SKU
$product_price = $product->get_price(); // product price

// And so on…

// The raw display of the object protected data (Just for testing)
echo '<pre>'; print_r( $product ); echo '</pre>';

Sen kullanarak veri korumasını yapabilirsiniz WC_Datayöntemget_data() size verilerin erişilebilir bir dizi verecektir:

// Get the instance of the WC_Product Object
$product = wc_get_product( $product_id);

// Get the accessible array of product properties:
$data = $product->get_data();

// get specific related data values:

$product_id    = $data['id']; // product ID
$product_name  = $data['name']; // product name
$product_sku   = $data['sku']; // product SKU
$product_price = $data['price']; // product price

// And so on…

// The raw display of the unprotected data array (Just for testing)
echo '<pre>'; print_r( $data ); echo '</pre>';

Belirli için özel meta verisi kullanabileceğiniz WC_Datayöntemiget_meta() . Özel meta anahtar örneğin şöyledir Yani eğer _custom_heightsen kullanacağız:

$custom_product_height = $product->get_meta( '_custom_height' );

Resmi WooCommerce API Belgeleri:

Cevap 20/10/2018 saat 14:42
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more