Python: Ne OS üzerinde çalışan ben?

oy
410

Ya ben vs Windows, Unix, kullanıyorsam görmek için bakmak gerekir?

Oluştur 05/08/2008 saat 04:23
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


23 cevaplar

oy
513

>>> import os
>>> print os.name
posix
>>> import platform
>>> platform.system()
'Linux'
>>> platform.release()
'2.6.22-15-generic'

Çıkış platform.system()aşağıdaki gibidir:

 • Linux: Linux
 • Mac: Darwin
 • pencereler: Windows

Bkz: Platform - Alttaki platformun tanımlayan verilere erişme

Cevap 05/08/2008 saat 04:27
kaynak kullanıcı

oy
146

Dang - lbrandy beni dövdükleri, ama ben Vista için sistem sonuçları sağlamak anlamına gelmez!

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'Vista'

... ve Windows 10'a için kimsenin nakledilen bir henüz inanamıyorum:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'10'
Cevap 05/08/2008 saat 04:57
kaynak kullanıcı

oy
108

Kayıt için buraya Mac sonuçları açıklanmıştır:

>>> import os
>>> os.name
'posix'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Darwin'
>>> platform.release()
'8.11.1'
Cevap 05/08/2008 saat 05:13
kaynak kullanıcı

oy
73

Örnek kod OS'nin kullanarak piton ayırt etmek:

from sys import platform as _platform

if _platform == "linux" or _platform == "linux2":
  # linux
elif _platform == "darwin":
  # MAC OS X
elif _platform == "win32":
  # Windows
elif _platform == "win64":
  # Windows 64-bit
Cevap 16/09/2014 saat 08:42
kaynak kullanıcı

oy
35

Zaten sys ithal varsa da sys.platform kullanabilir ve başka modülü almak istemiyorum

>>> import sys
>>> sys.platform
'linux2'
Cevap 26/08/2008 saat 16:41
kaynak kullanıcı

oy
24

Eğer kullanıcı tarafından okunabilir verileri ama yine detaylı istiyorsanız kullanabilirsiniz ) (platform.platform

>>> import platform
>>> platform.platform()
'Linux-3.3.0-8.fc16.x86_64-x86_64-with-fedora-16-Verne'

Burada nerede bulunduklarını saptamak için Yapabileceğiniz birkaç farklı olası çağrıları var

import platform
import sys

def linux_distribution():
 try:
  return platform.linux_distribution()
 except:
  return "N/A"

print("""Python version: %s
dist: %s
linux_distribution: %s
system: %s
machine: %s
platform: %s
uname: %s
version: %s
mac_ver: %s
""" % (
sys.version.split('\n'),
str(platform.dist()),
linux_distribution(),
platform.system(),
platform.machine(),
platform.platform(),
platform.uname(),
platform.version(),
platform.mac_ver(),
))

Bu senaryonun çıkışları birkaç farklı sistemlerde koştu burada bulunabilir: https://github.com/hpcugent/easybuild/wiki/OS_flavor_name_version

Cevap 23/01/2013 saat 11:55
kaynak kullanıcı

oy
17

Bunu yapmak

import sys
print sys.platform

Burada Dokümanlar: sys.platform .

İhtiyacınız olan her şey sys modülünde muhtemelen.

Cevap 16/02/2009 saat 15:43
kaynak kullanıcı

oy
10

Ben WebLogic'e ile gelir WLST araç kullanıyorum ve bu platformu paketi uygulamaz.

wls:/offline> import os
wls:/offline> print os.name
java 
wls:/offline> import sys
wls:/offline> print sys.platform
'java1.5.0_11'

Dışında sistem yama gelen javaos.py ( pencereler 2003 jdk1.5 ile ilgili os.system () ile sorunu ), bu kullandığım budur (ben yapamam, ben kutudan çıktığı WebLogic'i kullanmak zorunda):

def iswindows():
 os = java.lang.System.getProperty( "os.name" )
 return "win" in os.lower()
Cevap 11/06/2010 saat 08:37
kaynak kullanıcı

oy
9
>>> import platform
>>> platform.system()
Cevap 25/06/2011 saat 12:10
kaynak kullanıcı

oy
8

Jython için buldum os adını almak için tek yol kontrol etmektir os.name(ile çalıştı Java özelliğini sys, osve platformWinXP'de Jython 2.5.3 için modüller):

def get_os_platform():
  """return platform name, but for Jython it uses os.name Java property"""
  ver = sys.platform.lower()
  if ver.startswith('java'):
    import java.lang
    ver = java.lang.System.getProperty("os.name").lower()
  print('platform: %s' % (ver))
  return ver
Cevap 09/01/2013 saat 09:47
kaynak kullanıcı

oy
7

/usr/bin/python3.2

def cls():
  from subprocess import call
  from platform import system

  os = system()
  if os == 'Linux':
    call('clear', shell = True)
  elif os == 'Windows':
    call('cls', shell = True)
Cevap 10/10/2011 saat 01:11
kaynak kullanıcı

oy
6

Nereye Cygwin ile Windows üzerinde iseniz dikkat os.nameolduğunu posix.

>>> import os, platform
>>> print os.name
posix
>>> print platform.system()
CYGWIN_NT-6.3-WOW
Cevap 08/07/2015 saat 14:46
kaynak kullanıcı

oy
6

pencereler 8 İlginç sonuçlar:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'post2008Server'

Düzenleme: Bu bir var hata

Cevap 14/02/2013 saat 23:44
kaynak kullanıcı

oy
5

bunu dene:

import os

os.uname()

ve bunu yapabilirsiniz:

info=os.uname()
info[0]
info[1]
Cevap 16/01/2015 saat 18:13
kaynak kullanıcı

oy
5

Eğer çekirdek sürümü vb arayan, ancak linux dağıtımı için aramıyorum aşağıdaki kullanmak isteyebilir

+ Python2.6 içinde

>>> import platform
>>> print platform.linux_distribution()
('CentOS Linux', '6.0', 'Final')
>>> print platform.linux_distribution()[0]
CentOS Linux
>>> print platform.linux_distribution()[1]
6.0

python2.4 içinde

>>> import platform
>>> print platform.dist()
('centos', '6.0', 'Final')
>>> print platform.dist()[0]
centos
>>> print platform.dist()[1]
6.0

Eğer linux bu çalıştırıyorsanız Açıkçası, bu sadece çalışır. Eğer platformlarda daha genel komut dosyası olmasını istiyorsanız, diğer cevaplar verilen kod örnekleri ile bu karıştırabilirsiniz.

Cevap 28/03/2013 saat 06:19
kaynak kullanıcı

oy
5

aynı damarda....

import platform
is_windows=(platform.system().lower().find("win") > -1)

if(is_windows): lv_dll=LV_dll("my_so_dll.dll")
else:      lv_dll=LV_dll("./my_so_dll.so")
Cevap 28/09/2011 saat 18:54
kaynak kullanıcı

oy
4

Nasıl yeni cevapla ilgili:

import psutil
psutil.OSX   #True
psutil.WINDOWS #False
psutil.LINUX  #False 

Ben OSX kullandıysa Bu çıkış olurdu

Cevap 14/08/2017 saat 17:00
kaynak kullanıcı

oy
3

Ayrıca tüm bilgileri almak için os modülünü içe aktarmadan tek platform modülünü kullanabilirsiniz.

>>> import platform
>>> platform.os.name
'posix'
>>> platform.uname()
('Darwin', 'mainframe.local', '15.3.0', 'Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64', 'x86_64', 'i386')

amacını bildirmek için bir güzel ve düzenli düzeni bu hattı kullanarak elde edilebilir:

for i in zip(['system','node','release','version','machine','processor'],platform.uname()):print i[0],':',i[1]

Yani bu çıktıyı verir:

system : Darwin
node : mainframe.local
release : 15.3.0
version : Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64
machine : x86_64
processor : i386

Ne genellikle eksik işletim sistemi sürümü ama pencereler, linux veya mac platform indipendent yolu bu testi kullanmaktır çalıştırıyorsanız bilmelidir edilir:

In []: for i in [platform.linux_distribution(),platform.mac_ver(),platform.win32_ver()]:
  ....:   if i[0]:
  ....:     print 'Version: ',i[0]
Cevap 20/08/2016 saat 08:03
kaynak kullanıcı

oy
3

modül platformu ile kullanılabilen testler kontrol edin ve sistem için cevap çıktısını:

import platform

print dir(platform)

for x in dir(platform):
  if x[0].isalnum():
    try:
      result = getattr(platform, x)()
      print "platform."+x+": "+result
    except TypeError:
      continue
Cevap 30/10/2014 saat 00:43
kaynak kullanıcı

oy
1

Eğer MacOS X çalıştıran ve çalıştırmak ise platform.system()MacOS X Apple'ın Darwin OS üzerinde inşa edilmiştir çünkü darwin olsun. Darwin MacOS X çekirdek ve GUI olmadan esas MacOS X.

Cevap 13/01/2018 saat 21:29
kaynak kullanıcı

oy
1

Kullan import os ve os.nameanahtar kelimeleri.

Cevap 07/05/2017 saat 03:07
kaynak kullanıcı

oy
0

Nasıl aşağıdaki gibi basit bir numaralandırma uygulaması hakkında? Dış kütüphanelerini gerek yok!

import platform
from enum import Enum
class OS(Enum):
  def checkPlatform(osName):
    return osName.lower()== platform.system().lower()

  MAC = checkPlatform("darwin")
  LINUX = checkPlatform("linux")
  WINDOWS = checkPlatform("windows") #I haven't test this one

Basitçe Enum değeri ile erişebilirsiniz

if OS.LINUX.value:
  print("Cool it is Linux")

PS Bu python3 olduğunu

Cevap 27/09/2018 saat 17:39
kaynak kullanıcı

oy
-4

Sadece şeyiyle "OS" ortam değişkeni her yerde tanımlanmalıdır görünüyor. Windows XP'de / 7/8/10 o "Windows_NT" olarak ayarlanır. Linux SuSE SP2 sistemlerde ise "X86-64 linux sles11 [2]" olarak ayarlanır. Ben de orada kontrol etmek ilginç olacaktır, OS-X veya BSD makinelerine erişimi yoktur.

import os

os_name = os.getenv("OS")
if os_name == "Windows_NT":
  # Windows
elif "linux" in os_name:
  # Linux
elif ...
Cevap 01/12/2015 saat 07:28
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more