Son sorular

oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
50
Nasıl Xamarin TeamCity Forms uygulaması oluşturmak için?
2 build adımları kullanarak bi'şey: Nuget Yükleyici, Visual Studio (sln). İkinci aşamada benim yapı hatası ile başarısız oldu - [Csc] App.xaml.cs (71, 13): hata CS0103: adı 'InitializeComponent' geçerli bağlamda yok. Bu 100+ aynı hatalardan biri. Yanlış yapıyor O bi'şey?
Benim Yapı Adımlar ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:16
kullanıcı Марк
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
30
Nasıl açısal diğer bileşenden niteliğini değiştirebilir
Ben iki bileşeni vardır:

Kayıt ve Giriş.

RegisterComponent i çapa sahiptir:

<a id="titleClient">Already have a account? Click here</a>


Bu çapa kullanıcı tıklama true Girişi niteliği already_client set sonra yeteri:

export class LoginComponentimplements OnInit {
already_client: boolean
...
}


İ kullanamaz ben giriş özelliğine deneyin ama bu bileşenleri göstermek için kullanın <app-logincomponent [already-client]="true">
bunu yapmak nasıl?

Teşekkürler ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:16
kullanıcı Renato Veronese
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
47
Hücreme ve satıra tabloyu AppendChild nasıl
Merhaba ben nasıl hiçbir ipucu var .Ben benim koduyla ilgili bir sorunum var table.appendchild(row). Ben, ekleme yapılması veya appendChild ile bunu deneyin ettik ama çalışmıyor.

Benim Kodu:


var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
var table = document.createElement('table');

body.appendChild(table);
var createrow = function(c1,c2){
var row = document.createElement('tr');
row.appendChild(c1);
row.setAttribute('class', 'row')
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:16
kullanıcı Adu Adrian
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
156
ölçeklenmemesi Yerli ImageSlider bileşeni Tepki
Öyle u görüntüleri slayt olabilir, bir slayt görüntüleri temsil ImageSlider paketi kullanıyorum ama nedense ölçekleme değildir. u bütün resmi görmek için taşımak ur parmak kullanmak zorunda Görüntünün tamamı tek slaytta uymuyor.

İşte kullanıyorum kodu:

<ImageSlider autoPlayWithInterval={5000} images={this.state.images}
customSlide={({ index, item, style, width }) => (
<Image source={{ uri: item }} style={{width: Dimensions.get('window').width}} />
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı Mizlul
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
149
Excel'de Hücre boşsa Birleştirme Belgeden Satırları Sil
i otomatik olarak kendi PDF olarak her girişi kaydeder VBA kullanarak bir mailmerge oluşturduk. i içine çalıştırıyorum tek sorun excel hücrelerin bazı boş ve boş aracılığıyla çekin olmasıdır. mailmerge için kullanılan belge daha güzel bakmak ve MERGEFIELDS ayıran bu şekilde daha kolay hale getirmek için bir tabloda belirtilmiştir. Ben bunun yerine boş bir uzayda getirme, bunun yerine birleştirme belgesinde tablodan bu satırı siler, bir hücre boşsa bu nedenle bazı kod oluşturmak isteyen. Ben MyDoc.tables (1) ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı Loftyyy
oy
-1
cevaplar
3
ziyaretler
71
Kovaryans Jenerik c #
Bu alınan bir örnek MSDN'den C # jenerik kovaryans için.

Ben çıkış baskı değil neden bilebilirim, FullName yazdırmak alamıyorum?

// Simple hierarchy of classes.
public class Person
{
public string FirstName { get; set; }
public string LastName { get; set; }
}

public class Employee : Person { }

public class Print
{
// The method has a parameter of the IEnumerable<Person> type.
public static void PrintFullName(IEnumerable<Person> persons)
{
foreach (Person per ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı nuli bunny
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
204
Flutter devre dışı durum çubuğu
Ben kullanıcı durum çubuğundan bildirimleri çekmeceyi aşağı çekmek için izin vermeyecek şekilde çarpıntı ve iş kuralları birini olduğu kullanarak başlatıcısı app inşa ediyorum. Bu görevinden bu kodu kullanarak çalıştı burada ama onun hiç çalışmıyor. bunu arşivlemenin bir yolu var mı?

Ben kullanarak durum çubuğunu gizleme çalıştı SystemChrome.setEnabledSystemUIOverlays([])ama onlar durum çubuğu alanından aşağı çekin, kullanıcılar görüntüleyebilir. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı spongyboss
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
22
İthalat harici JS dosyası fonksiyonları ve değişkenleri
Ben içeri aktarmaya çalışıyorum seksek projemde içeride. Ben Hopscotch.startTour () işlevini çağırmak çalışıyorum, bununla birlikte bulunamaz.

Ben aşağıdaki denedim:

Yöntem 1

gibi benim angular.json dosyası içinde yerel hopscotch.js dosyasını içe aktarma

"scripts": [
"src/app/hopscotch/js/hopscotch.js"
]


Benim typings.d.ts dosyaya ekleme

declare var Hopscotch: any;


gibi kütüphane içe

import * as Hopscotch from 'Hopscotch';


Yöntem 2

gibi yerel js Dosya alınıyor
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı Maartenw
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
57
Wordpress + Kereste + dal i18n uzantısı
Im Im şu anda bina bir siteye yerelleştirme uygulamak için çalışıyoruz. Amacım seçim thats benim şablon motoru beri Twig için i18n Uzantısı kullanmaktır.

Ben site sadece çöküyor uzantısı ekliyorum Ancak, ekran beyaz alır ve bir 500 hata kodunu döndürerek. Giriş 408 aşımı diyor. Ben uzantı ekleyerek ediyorum aynı işlevde ben de başka bir uzantı wich büyük işler ekleyerek. Ben başarıyla Composer kullanarak uzantıları yüklediniz. ( Https://twig-extensions.readthedocs.io/en/latest/i18n.html )

Neyi yanlış yapı ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı mathias5
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
38
o matplotlib rakam nesneleri varolan bir subplot oluşturmak mümkün mü?
Aynı x ekseni ile önceden varolan figürlerin bir listesi var ve bir tek tuval üzerine onları yığını istiyorum. Örneğin, burada ayrı ayrı iki rakamlar üretmek - nasıl onları tek parselde araya koyacağız?

import matplotlib.pyplot as plt

time = [0, 1, 2, 3, 4]
y1 = range(10, 15)
y2 = range(15, 20)

## Plot figure 1
fig1 = plt.figure()
plt.plot(time, y1)

## plot figure 2
fig2 = plt.figure()
plt.plot(time, y2)

## collect in a list
figs = [fig1, fig2]

plt.subplot(1, 1, 1)
## code to put fig1 here

plt.subplo ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:15
kullanıcı CiaranWelsh
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
113
laravel eksik doğrulama kontrolörü
Laravel 5.7 onlar eposta doğrulamanın bir parçası olarak bir doğrulama denetleyicisi dahil ettik. Geçenlerde ancak bunda da denetleyicisi bulamıyor, 5.7 ile başvurumu güncellendi Http/Controllers/Auth/Directory.

Zaten komut PHP esnaf çalışan denedim make:authama bu komutu çalıştırırken hiçbir denetleyici yapıldı.

Kontrolör nerede olabileceğini bilen var mı yoksa bir tane yaratabilir nasıl?

Teşekkürler

Bağlantı: Kimlik doğrulama sayfasına laravel https://laravel.com/docs/5.7/authentication ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı Jamie Woods
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
53
bar3d arsa Yanlış overlab
Bu 3d çubuk işaretler yaptık, ama yeşil çevrelerle aşağıdaki resimde göstermek gibi bazı barlarda yanlış örtüşen buldum:

arsa ile yapılır:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d.axes3d import Axes3D
import matplotlib.colors as colors

fig = plt.figure(figsize=(10,8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
matrix = np.array([
[84 80 68 56 60 44 55 39 27 29]
[82 67 63 44 47 33 22 19 9 2]
[53 61 48 34 0 16 0 0 0 0]
[48 25 0 0 0 0 0 0 0 0]])

len_x, ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı Alessandro Peca
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
26
r RandomFields paketini kullanarak rasgele bir alan simüle
Olumlu bir kesin B matrisi ve i alan bir kovaryans matrisi matris B kullanılarak rastgele alan X oluşturmak gerekir. Ben alanın 10.000 gerçekleşmelerine oluşturmak için bu kodu var

library(RandomFields)
RFoptions(seed=NA)
library(Matrix)
A<-matrix(c(1,2,7,2,5,6,7,6,9),3,3)
B<-nearPD(A,keepDiag =T,maxit = 200)
B<-matrix(B$mat,3,3)
model<-RMfixcov(B)
X<-RFsimulate(model,x=seq(0, 1, length=100),y=seq(0, 1, length=100))


Elimdeki hatadır:

rfInit Hata (model = listesi ( "simüle", setseed = eva ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı shahroor
oy
3
cevaplar
2
ziyaretler
97
Aynı liste iki bitişik elemanları karşılaştır
Zaten şadıklarını yazı ama kullanırken benim kodunda yanlış yaptığını bilmek istiyorum fordöngü.

Liste aolarak verilen:

a = [2, 4, 7,1,9, 33]


Tüm ben iki komşu unsurları karşılaştırmak istiyorum:

2 4
4 7
7 1
1 9
9 33


Ben bir şey gibi yaptım:

for x in a:
for y in a[1:]:
print (x,y) ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı James
oy
4
cevaplar
1
ziyaretler
53
Nasıl nesne bileşik (tip) olup olmadığını belirlemek için
Örneğin, x interface{}verilir. O belirlenebilir nasıl bir kompozit türü (struct veya işaretçi yapısına bir) ya da "basit" tipi ise (belki yansıma kullanarak) gibi string, int, float, vs? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı Roma Karageorgievich
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
249
Rx Java - Görünüm hiyerarşisi yarattı Sadece orijinal iplik
Ben Rx Java için oldukça yeni ve ben bu soruyu SO burada birkaç kez cevap gördük ama görünmüyor verilen cevaplar benim için çalışmak.

Yani burada benim Yığın izleme:

2018-12-04 10:51:03.072 17083-17227/com.doolin.gary.mybooks E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: RxCachedThreadScheduler-2
Process: com.test.test.mybooks, PID: 17083
io.reactivex.exceptions.OnErrorNotImplementedException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.
at io.reactivex.internal.functions.Functio ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:14
kullanıcı DJ-DOO
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
242
Parametre İstisna - Ana parametre geçirildi ancak Selenyum Izgara Düğümü başlatırken hiçbir ana parametresi arg sınıfında tanımlanmıştır
Hata:

Parameter Exception - was passed main parameter but no main parameter was defined in your arg class


Hatanın Anlık:Hub - 10.72.24.148:5555

Ben komut satırını kullanarak düğümü çalıştırıyorum:

java -Dwebdriver.gecko.driver="C:\geckodriver.exe" -jar selenium-server-standalone-3.141.59.jar -role node -hub http://10.72.24.148:5555/grid/register -port 5566 ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı pranky301
oy
2
cevaplar
0
ziyaretler
30
yük dengeleyici sağlık kontrolleri Rota 53 yük devretme sağlık kontrolü senkronizasyon
Biz route53 yük devretme türü ile uygulama var. Şu ı ekli yük dengeleyici ile ikiye iki API 's var.


birincil
ikincil


Her iki apis sağlık kontrolü url sahip HTTP: 80 / sağlık.

Zaman Aşımı 10 saniye .

Tek bir örneğinin sağlık kontrolleri arasında süredir 15 saniye .

Sağlıklı olarak örneğini belirtmek için gereken ardışık başarılı sağlık kontrolleri sayısıdır 2 istekleri

Nihayet route53 için sağlık kontrolü hatası eşiği 10 ve istek aralığı 30 sn.

Her şey çalışıyor, ama benim API biri kapalı olduğund ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı matesio
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
55
kategori ile Recharts ScatterChart Y Eksenli Problemi
Bunu çok basit bir sorunu yaşıyorum ama it.I X değiştirmek istiyorum ve bir Rechart Y Ekseni için çözüm bulmak mümkün değilim <ScatterChart/>.

İşte Orijinal Rechart Demo bağlantı olduğunu https://jsfiddle.net/alidingling/uLysj0u2/

Ve burada benim kodudur.

const {ScatterChart, Scatter, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, Legend}
= Recharts;
const data = [{name: "T1", val: 100}, {name: "T2", val: 200},
{name: "T3", val: 300}]

const SimpleScatterChart = React.createClass({
render ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı socramm
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
86
Nasıl tutarlı durum bilgisi bağlam yöneticileri yazıyorsunuz?
DÜZENLEME: işaret ettiği gibi Thierry Lathuille , PEP567 , ContextVartanıtıldı, (çekilmiş aksine jeneratörleri gidermek için tasarlanmamıştır PEP550 ). Yine de, temel sorun olmaya devam etmektedir. Nasıl birden ipler, jeneratörler ve doğru şekilde davranmaya durum bilgisi bağlam yöneticileri yazıyorsunuz asynciogörevler?Onların davranış yerel bağlamda tarafından değiştirilebilir yüzden, farklı "modlarında" çalışabilir bazı fonksiyonları ile bir kütüphane var. Ben bakıyorum contextvarsgüvenilir bu uygula ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı jdehesa
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
30
DÖNÜşTÜRME TARİHİNDEN ile SQL Server MİL
Ben SQL Server PIVOT ile zor günler geçiriyorum.

Benim tablosu aşağıdaki verilere sahip:

saleDateTime | Value |
------------------------+----------|
2018-10-30 14:29:01.000 | 87 |
2018-10-30 16:07:22.000 | 50 |
2018-10-30 16:19:36.000 | 80 |
2018-10-30 17:08:04.000 | 20 |
2018-10-30 18:09:16.000 | 35 |
2018-10-30 19:09:24.000 | 90 |
2018-10-31 13:09:41.000 | 12 |
2018-10-31 14:09:54.000 | 80 |
2018-10-31 16:18:12.000 | 30 |


Benim ihtiya ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı Igor Cattusso
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
15
npm paket sağlamaları onların repo karşı doğrulandı mı?
npm publishve git push originhem npm kayıt defterine ve favori depo ana bilgisayara bir paket yüklemek için iki farklı komutlardır.

Fakat her ikisi de arasında bir bağlantı var mıdır? Kötü niyetli kişilerin vb .. github / için NPM için hatalı bir paket ve farklı olmayan hatalı bir sürümünü yayımlamak için olsaydı npm bu konuda bir şey yapar? Ya da paket toplamlarını kendimi doğrulamak gerekir? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı Zee
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
40
Resimlere linkleri takip etme scrapy
Takip etmek scrapy bir yolu var mı <a>resimlere yönlendiren etiketleri?

Örneğin:

<a href="http://jamsphere.com/wp-content/uploads/2015/11/Franki-Dennull-PROFILE.jpg">

Şu anda benim kod:

for a in set(response.xpath('//a/@href')):
yield scrapy.Request(url, callback=self.parse)


Açıkçası ben sert kodlanmış çek ekleyebilir ancak bir seçenekte var inşa edilmiştir merak ediyorum? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı user4421975
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
366
Azure Veri Fabrikası CopyData Etkinlik sorunu, hata kodu 2200
Ben Azure Veri fabrika kullanarak veritabanı ekleme planlamak üzereyim.

I (json kodu LastValue) 1 copydata ve hedef tabloya eklenen 2 aramaları 1. Azami Kimliği kaynak tablo (En) 2. En kimliği olan am.

ben aşağıda belirtilen ama yine ben hata alıyorum ve ben seçme sorguda Arama değerini alıp alamıyorum gibi Kopya Veri arama değerini elde etmek için, ben bir sorgu yazdım.

seçin * customer. 30 ve kimliği> @ {. aktivite ( 'CDNOps_LastUpdateValue') output.firstRow.LastValue} ve kimliği <= '{aktivitesi ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:13
kullanıcı Avinash K
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
66
File.WriteAllText () yanlış dizine yazmaya çalışıyor
Takip koduna sahibim

string filePath = @"C:\temp\Test.txt";
File.WriteAllText(filePath, csvContent);


Ben konsol uygulaması çalıştırdığınızda Ancak şu hatayı atar ...


': Kod \ ScheduledTextMigration \ ScheduledTextMigration \ bin \ Debug \ C \ temp \ Test.txt \ C' yol bir parçası bulunamadı.


Neden yeryüzünde o dizine yazmaya çalışıyor? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı coolblue2000
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
42
haricinde sonra devam etmek nasıl
Ben IP'leri Konak isimlerini dönüştüren bu komut dosyası var. böyle bir şey yok birini bulur Ancak, bunun durur. Ben bir istisna olmuştur rağmen ancak ben yolumu bulamıyorum, devam etmek istiyorum.

#Script to resolve hostname to IP. Needs improving.
import socket

def file_len(fname):
with open(fname) as f:
for i, l in enumerate(f):
pass
return i + 1

def resolve_ip():

with open("test.txt", "r") as ins:
try:
for line in ins:
print(socket.gethostbyname(li ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı victor
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
36
işlevi aracılığıyla eklerken düzgün eklense doesnt Yeni düğüm bağlantılı listenin sonuna kadar
Ben düğüm eklemek için bir fonksiyonuyla bağlantılı listeye yeni düğüm eklemek için çalışıyorum. i listesini yazdırmak Ama hepsi düğümler veri son eklenen verilerle ile yer değiştirirler görünüyor.

typedef struct things {
char *string;
struct things *next;
} something;

void addnode(something **head, char *str);
void printlist(something **head);

int main()
{
int i;
char word[50];
something *head = NULL;

puts("How many strings?");
scanf("%d", &i);

while(i > 0)
{ ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Kevin
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
64
C tarzı yukarı aynı hiyerarşik seviyeye döküm
Aşağıdaki pasajı vardır:

#include <iostream>

using namespace std;

class IA
{
public:
virtual void printA() = 0;
virtual ~IA(){};
};

class IB
{
public:
virtual void printB() = 0;
virtual ~IB(){}
};

class IC : public IA, public IB
{
public:
void printA() {cout << "hello world a" << endl; }
void printB() {cout << "hello world b" << endl; }
};

void func(IB* p)
{
p->printB();
}

int main()
{
IA* p = new IC;
p->printA();
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı van con Nguyen
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
37
Alfabetik sırayla Dizi sıralama (Daha hızlı Way)
Hey çocuklar ben internet cevabı buldum vermedi. Gerçekten basit bir soru: i alfabetik (hızlı bir şekilde) bir "kompleks" dizi sipariş edebilirsiniz nasıl

Bir dizinin exemple:

array = [
"0": [
"username": "B_User1",
"age": "134",
"size": "4m13",
],
"1": [
"username": "A_User2",
"age": "134",
"size": "4m13",
],
"2": [
"username": "I_User3",
"age": "134",
"size" ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı APoorDev
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
26
RegEx: sadece belirli bir değeri içeren kayıtlar için, iki dizeleri arasında içerik olsun
PowerShell, aşağıdaki dize / rekoru verilen:

1758,Y9 - Science 2018-19,ACTIVE,Science YR 9 18-19,mydomain.org_classroomd11edec9@group.calendar.google.com


Ben arasında içeriği ayıklamak için normal bir ifade kullanıyorum mydomain.org_classroomve @group.calendar.google.com:

(?<=mydomain.org_classroom)(.*)(?=@group.calendar.google.com)


Yukarıda doğru çıkartacaktır: 11edec9

Ben başka bir koşul eklemek gerekir: görüldüğü gibi dizesi "AKTİF" içermelidir.

Nasıl bu koşul ekleyebiliriz? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Riccardo
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
33
piton Django ASP.NET Kimlik Şifre hasher eşdeğer
Ben .NET Kimlik veritabanına karşı Django uygulama kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kurulum görev var. Birçok ilgili konular buldum ama çok eski veya neye ihtiyacım exaclty çözme değil ya oldu - Django için Şifre hasher eşdeğer. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Testobile Testossimo
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
92
Typo3 9.5 LTS için menüde Arama kutusu
Şu anda yeni bir Web sitesi geliştiriyorum TYPO3 9.5LTS Sürüm ve bir arama-kutusu uygulamak gerekir.
Bu arama kutusu herhangi gelişmiş arama bağlantısı veya diğer gereksiz şeyler olmadan menüde tüm sayfalarda görünmelidir. Sadece basit bir giriş alanı web sitesinde içeriği aramak için.

Geçmişte Faceted Arama uzantısı (ile bunu ke_search ). Ama bu uzantı şu anda sadece destekler TYPO3Version kadar 8.7.99.

Herkes zaten aynı işlevselliği sağlamak için bir olasılık biliyor mu TYPO3 9.5 LTS? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Guido
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
23
Nasıl Kamera resmini kırpmak için Kamera Önizlemesi'nde ImageView ederken?
Ben bindirme görüntü dayalı görüntüyü kamera önizleme bir yerleşim eklemek ve kırpmak çalışıyorum. Böyle bir şey için gitmek nasıl bir işaretçiler? Temelde böyle ImageView kullanarak Kullanıcı yüzünü kırpmak çalışıyorum ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Hemanshu
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
BitBucket - biz çekme istekleri görevleri izleyebilirim?
Biz bir çekme isteği üzerine tamamlanmış olarak görevleri işaretlenir zaman görmek mümkün istiyorum. bekleyen görevlerin listesi gibi tamamlanmış listelerinin bir listesi, ideal olacaktır ama denetim günlüğü sadece bir çeşit onları çok iyi olurdu işaretleniyor gösteren.

bakış bu tür herhangi bir şekilde desteklenip desteklenmediğini bilen var mı? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Evan Knowles
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
63
putString gelen UploadTask ilgili sorun ()
Ben Firebase Storage'dan UploadTask sorun yaşıyorum. Ben bir resim yüklemek saldırması ve daha sonra Firestore Cloud üzerinde resim URL'sini kurtarıyorum. Bunu yapmak için Bu kodu vardır:

newuploadImage() {
this.image = 'movie-' + new Date().getTime() + '.jpg';
let storageRef: any,
parseUpload: any;
storageRef = firebase.storage().ref('imgs/' + this.image);
parseUpload = storageRef.putString(this.cameraImage, 'data_url')
parseUpload.on('state_changed',
function (snapshot) {
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı Fernando Sanchez de Nieva
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
52
Nasıl linux bir statik yüklü kütüphaneden bir işlevi gerçekleştirmek için?
Bir java programı için linux bir yerli başlatıcısı yazıyorum. Başlatıcısı statik libjvm.so yüklemek ve işlevini yürütmek gerektiğini JNI_CreateJavaVM()bir işlev işaretçisi aracılığıyla, bu yüzden ilk sete kalmadan yürütülebilir başlatabilirsiniz LD_LIBRARY_PATH.

Ben şimdiye kadar bu var ve nasıl derleyip bağlamak için düşündüm, ama ben işlev işaretçi bildirirken ve daha sonra işlevini yürütmek için sözdizimi ile mücadele ediyorum:

JavaVM *jvm;
JNIEnv *env;
JavaVMInitArgs vm_args;
JavaVMOption* options = ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:12
kullanıcı JoshuaD
oy
4
cevaplar
3
ziyaretler
31
Bir sütuna göre GroupBy ve aylar dayalı sütunlar olarak değerlerin toplamını almak
Ben belli bir tarihte getirdi öğeleri ve bunların quantiy içeren bir panda dataframe var. İçin mesela.

date Item qty
2016-01-04 Rice 3
2016-01-04 Ball 3
2016-01-10 Rice 5
2016-02-02 Coffee 10
2016-02-06 Rice 3
..... ... ..


veri 2 yıl, Mayıs, 2018 için 2016 içindir.

Her madde Jan 2016 Mayıs 2018, monthwise genelinde satıldı ne kadar biliyoruz Ve bunun için Hat Grafik Plot istiyorum (x ekseni - ay, y - ürünlerin miktarları)

Bunun için ben bu formatt ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı Shubham
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
43
jquery ile sekme başlığı değiştirme?
9 ve gece yarısı bir takımyıldızı arasında daha sonra, rastgele seçilen (ve sekme başlığı karşılık gelecek şekilde değiştirilir) olan harflerin bir takımyıldızı yenilemek sayfasında yüzden ( 'Altın Rocks' denir) hangisi katılır, bir arkadaş için bu web sitesinde çalışıyorum sayfada ..

ve biz sekme başlık örneğin süresi + 've Altın Rocks' .. adresindeki sayfaya ne olursa olsun okumak için umut ediyor ..

nerede sekmesi önce .. Dudak Goosebumps Çalışma idi

9 ile gece yarısı arasında olmalıdır .. Dudak ve Al ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı Jack Houghton
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
26
NASM x86 - div Yüzen noktası İstisna
I ikiye bölünerek bir çift ve tek sayıda (eax'ait) arasında ayrım deneyin. Yani edx çift sayılar için garip için 1 ve 0 olmalıdır. Ama bu kısmı çalışır ikinci kez, bir kayan nokta özel alır. Ben benzer articals kırmızı ama Bayer'in içlerinden düzeltin. Herkes bunu düzeltmek nasıl söyleyebilir misin?

mov ecx, eax
mov ebx, 2
div ebx
mov eax, ecx
cmp edx, 0
je even
cmp edx, 1
je odd ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı JealousMaiden
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
30
pypi ile komut satırı kayıt yapmaya çalışıyor SSL Sertifikası Hatası
Hata mesajı:

Macinbu:nester majibu$ python3 setup.py register
running register
running check
Registering nester to https://upload.pypi.org/legacy/
Server response (500): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1051)>


Ben OSX 10.13.6 çıkıyorum ve Başkanları Birinci Python kitapta birlikte takip çalışıyorum, ama bu komut satırı kayıt kısmında sıkışmış.

Python 2.7.10 Bu sistemde önceden yüklenmiş, ama ben indirilen ve ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı J-Walk
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
54
Bir kavanoz dosyasına bir maven java projesi dışa aktarırken kelime apache poi görüntü gelmemişse
Bu belgede ben başlığındaki bir resim kullanmak, bir java projesi (maven) içinde apache poi sözcüğünü kullanın:

String imgFile = "src\\main\\resources\\entete.png";
run.addPicture (new FileInputStream ((imgFile)), XWPFDocument.PICTURE_TYPE_PNG, imgFile, Units.toEMU (40), Units.toEMU (40));


Ben bir yürütülebilir dosya olarak projeyi dışa çalıştığınızda hepsi dışında iyi çalışır, ben şu sorunu buldum:


entete.png (belirtilen dosya bulunamadı) ve görüntü kelime belgede gösterilmez


projenin diğer görünt ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı sama
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
61
nasıl değişkenle JSTL null karşılaştırmak için?
y değeri null, ama her zaman başka türlü bir parçası yürütün. Bölüm. boş boş değil olarak kabul edilir.<c:choose>
<c:when test="${empty y}">
value=""
</c:when>
<c:otherwise>
value="${y}"
</c:otherwise> ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı Rajan Kumar
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
46
Elastik arama dizesi filtresi - Böyle bir seçenek var ki?
dize filtre gibi böyle bir seçenek ben merak ediyorum var mı?

Geçenlerde şu hataya çarptı ettik:


RequestError (400, 'search_phase_execution_exception', 'too_many_clauses: maxClauseCount 1024 ayarlanır')


Lucene belgelerine göre, diyor ki:

duruma neden olur sorgunun parçası yerine bir filtre kullanın.

Hiç fikrin var mı? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:11
kullanıcı BC1554
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
45
Git - Bir dosyanın geçmişi
Oldukça sık ekinler kadar bir iş akışı modeli var ve GIT'de bunu başarmak için nasıl merak etti.

Zamanla değişti bir dosya var. Ben bir yöntem silinmiş veya bir şekilde değiştirdi ama şimdi kod bazı yararlı olabileceğini fark olabilir.

Nasıl bireysel dosyalar ve çıkış tarihini kontrol edin ve bu daha önce taahhüt dosyası karşılaştırılır? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:10
kullanıcı AlexanderDavidson
oy
9
cevaplar
3
ziyaretler
102
Karşılaştırma için bir yöntem referanslar değişken sayıda genel amacı, karşılaştırma yöntemi
Sık sık eşitlik için belirli bir türdeki örneklerine karşılaştırmak var, ama her şeyi karşılaştırmak gerek yok, ama yalnızca belirli alanlar. Genellikle böyle yapmak:

Comparator<SomeType> c = Comparator.comparing(SomeType::getNumber)
.thenComparing(SomeType::getType)
.thenComparing(SomeType::getSite)
.thenComparing(SomeType::getAddition)
.thenComparing(SomeType::getImportantFlag);

if (c.compare(old, new) == 0) {
...
}


Gerçekten çoğu zaman buna gerek gibi bunu yapmak için genel bir yol olup ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:10
kullanıcı user3576825
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
19
Zuul kullanarak rota URL'ye mümkün değil. java.net.SocketTimeoutException: Yarattığı alma Oku aşımına
! 5.0.9: com.netflix.zuul.exception.ZuulException: org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter (OncePerRequestFilter.java:107) [yay web 5.0.9.RELEASE.jar de / at Yönlendirme hatası .RELEASE] 'de

java.net.SocketTimeoutException: neden olduğu Gör java.net.SocketInputStream.socketRead0 (Ana Yöntemi) üzerinden zaman ayarlı ~ [na: 1.8.0_191] ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:10
kullanıcı user10743635
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
35
kutupsal grafik göster araç ipucu olarak zaman noktasında vurgulu
Kutupsal grafik göstermek ipucu olarak noktada vurgulu sadece hoşlanmadığı zaman bu görüntü
Bu grafik için Torstein Hønsi sayesinde

<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<div id="container" style="height: 400px"></div>
<script>
$(function () {
$('#container').highcharts({
chart: {

type: 'scatter'
},
plotOptions: {
series: {
stickyTracking: false
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:10
kullanıcı Mohit Prajapati
oy
1
cevaplar
2
ziyaretler
1k
Açısal 6'da bir bileşen yenileme
Ben dayalı bir gösterge tablosu tasarlıyorum angular 6. Benim pano birlikte düzenlenmiş birkaç farklı bileşeni vardır. Ben her 5 dakikada bir bileşeni yenilemek istiyorum.

Ben denedim windows.location.reload()ve location.reload()ancak hepsi benim bileşenleri yenilenir alıyorsanız specefic olmak yani sayfanın tamamını değil, sadece bir bileşeni, yenileniyor. Yani, yardımcı ve şimdiden teşekkürler lütfen. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:10
kullanıcı Ashutosh Kumar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
13
OSX ve Linux farklı piton isteğin var mı?
Benim istekleri paketleri versiyon i çok parçalı / formu-veri göndermek için yapmak istekleri 2.20.1 ama ben paketi yakalarken, osx / linux böyle farklı bir sonuç vardır:

postdata={'SiID':SiID,'Date':strdate,'Authenticator':Authenticator,'ExtNum':ExtNum,'Subject':Subject,'Method':Method,'Content':Content}
# files={'Data':('',json.dumps(postdata,ensure_ascii=False),'text/plain; charset=utf-8')}
files={}
files1=[]
files['Data'] = ('', json.dumps(postdata, ensure_ascii=False), 'text/plain; charset=utf-8')
for ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı zhaowei
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
22
endeksine dayalı Binning DataFrame
I, 150 satır ve sütun "A", "B", "C" ile bir Pandalar dataframe sahiptir. Ben olmalı sütun "D" oluşturmak istiyorum:


1 1-50 satırlar için,
2 51-100 satırlar için,
3 101-150 satırları


Bunu nasıl yapabilirim? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı yashul
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
184
Mesaj: desteklenmeyen bir yöntem ( 'POST'). Hata 501 Python
Bir Udacity çevrimiçi akademide bazı HTTP sunucusu öğrenmeye çalışıyorum. Desteksiz yöntem ( 'POST') olan yapısı aşağıdaki kod hatası tetikleyici mesaj olmasıdır. 501 Python Hata:

from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
from urllib.parse import parse_qs


class MessageHandler(BaseHTTPRequestHandler):
def do_POST(self):
# 1. How long was the message?
length = int(self.headers.get('Content-length', 0))

# 2. Read the correct amount of data from the request.
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı error404
oy
0
cevaplar
4
ziyaretler
53
resultSet.rowUpdated () bir createSQLFeatureNotSupportedException atma
Ben veritabanında satır güncellemek için çalışıyorum. Her şey, yaratmak, silme, iyi çalışıyor listeleme, fakat bana bir createSQLFeatureNotSupportedException veren bir satır düzenliyor edilir

@Override
public Boolean editarUsuario(Usuario usuario) throws SQLException {
try(Connection connection = MySqlConnection.abrirConexao()){
Statement statement = connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet resultSet = statement. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı GUILHERME SIMAO COSTA
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
23
sınıf kitaplığından WCF iletişimi izleme
giriş

Ben bir müşteri olarak WCF servisleri tüketen sınıf kütüphanesi tipte bir WinForms projemiz var.

NET'te Sınıf kütüphanesi doğal app.config kullanmıyor. Daha da kötüsü, sınıf kütüphanesi dayalı NET değil ana uygulamadan COM (Component Object Model) üzerinden denir.

Ana uygulama (değil .NET) <-> COM <-> sınıf kitaplığı (NET) <-> WCF hizmeti

Gördüğünüz gibi, ben app.config kullanamazsınız.

Soru

App.Config olmadan benim sınıf kitaplığında kodu içinde System.ServiceModel izlemek müm ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı jurajvt
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
45
nopCommerce Eklentinizde bildirimlerin Yönetimi
Ben nopCommerce 3.8 üzerinde bir eklenti geliştirmek ve ben sonunda neredeyse değilim. Bu eklenti ödeme eklentidir ve düzeni ödemek için bir bankanın bir sayfaya yönlendirmek için izin verir. Sorunum şu anda bir operasyon tamamlandıktan sonra kullanıcı sitemizde göreceği çeşitli mesajlar (bildirimler) yönetmektir. işlem, sitemizde kullanıcıyı bildirmek zorundadır her işlem için bu vb başarılı ödeme, ödeme hatası, hesapta yetersiz para, ödeme iptal, olabilir. Örneğin, ödeme iptal edilmesinden sonra kullanıcı ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı BGael
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
29
Firebase güncellenen zaman güncellememesi Yerli verileri Tepki
Bir proje üzerinde çalışıyorum, bunu% 99 yapmış, ancak bir sorun var.
Bunu güncellenen neden veri değişmez?
Firebase olarak veri değişti ama benim listesi hala önceki verileri görüntüler.

Bu benim kodudur:

import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, ListView,TouchableOpacity,Image,Alert,ActivityIndicator } from 'react-native';
import { Button, List, ListItem } from 'native-base'
import firebase from '../routes/set';

var data = []

export default class Menu extends React.Component {

c ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı Nazhifah Priansyah
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
215
Güncelleme hatası (Stretch) - Ahududu Pi 3 b +
Ben raspbery yeniyim ve ben ahududu pi 3 b + versiyonunu satın aldı.

Ben çalışırken sudo apt-get updateo zaman hata. Hata: 1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian 2: streç 'raspbian.raspberrypi.org' ve Err çözme Geçici başarısızlığı InRelease http://archive.raspberrypi.org/debian streç Geçici başarısızlığı çözme InRelease 'archive.raspberrypi '.org ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı ABC
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
27
Google statik harita bağlantıları erişmesini botlara engelle
Goolge api konsolundan, benim web sayfasında Google statik haritalara istekleri bir sürü botlara geliyor sanıyorum. Bu sebep maksimum harita istekleri aşmasına ve Google sayfamda statik haritalar engelleme. Google harita bağlantıları erişmesini botlara önlemek için bir yol var mı? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:09
kullanıcı Peter
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
61
HUNG DEVLET'TE SQL AJAN SSIS İŞLER
Kullanıyorum:

Microsoft SQL Server 2014 (SP2-CU10-GDR) (KB4052725) - 12.0.5571.0 (X64)
Copyright (c) Microsoft Corporation
Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: )
OS version - Windows Server 2012 R2 Standard


Son birkaç ay biz 2 -3 kez konularda karşı karşıya

Biz başarıyla tamamlandı alıyorsanız T-SQL kullanarak planlanan edilir İşler, konu SSIS tarafından yapılandırılan ve bu süre sonrası entegrasyon hizmetini yeniden başlattıktan sonra durduruldu a ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı Jagdesh Kumar
oy
3
cevaplar
2
ziyaretler
24
Büyük bir dizi kesiliyor (A = [N]) - Özgün bir şimdiye temizlenmiş alır? [: N] .base ve "transfer sahipliği" Ben Bir "kurtulmak" Can?
Büyük bir dizi olduğunu varsayalım:

A = numpy.arange(100000000)


ve şimdi onu keser:

A = A[:10]


Ben orijinal bağlı bir isim yok göz önüne alındığında, düşünmek için kullanılan Abir daha, başvuru sayısı sıfıra indi ve çöp toplama işlemine alacak. Ancak, A.basegizlice hala orijinal diziye atıfta! Bu kadar temizlemenin tek yolu, yani açık bir kopyasını yaparak olduğu anlamına mı geliyor

A = A[:10].copy()


Orijinal çöp toplanabilir olurken ya, bu yüzden yeni bir nesne için kullanılan belleğin birincil sa ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı gerrit
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
78
npm çalıştırmak inşa olursa olsun ben ne başarısız
Ne zaman bu hatayı alıyorum npm run buildyüklemek npm çalıştırdıktan sonra çalıştırmayı dener.

> npm run build


> starter-project@0.0.1 build C:\Users\USER1\Desktop\ProjectFolder\Project
> ./node_modules/webpack/bin/webpack.js

'.' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! starter-project@0.0.1 build: `./node_modules/webpack/bin/webpack.js`
npm ERR! Exit status 1


Ben denedim şey:


Güncelleniyor npm
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı Simon Kiely
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
55
lldb ile ayıklama Rcpp
Ben lldb debuger kullanarak, R bir cpp dosyası, ben kaynak hata ayıklamak için deneyin.

sourceCpp("source.cpp")


Herşey iyi woking, ancak ben belirli veri türlerini içeriğini gösterebilir nasıl alamadım. NumericVector veya CharackterVector gibi.

Örneğin:

(lldb) fr v myvec bana verir:

(Rcpp::CharacterVector) myvec= {
Rcpp::PreserveStorage<Rcpp::Vector<4> > = (data = 0x000055555899e970)
cache = {
p = 0x00007fffffffc070
}
}


Mümkünse nasıl lldb içinde vektörün değerlerini almak için ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı Till
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
56
işaretçiler bir kap, referans ile ya da değere göre iletme arasındaki fark
Genel olarak, C ++, I ya da referans veya bir işaretçi tarafından değeri ile ayrıştırma arasındaki farklar farkında fakat konteyner geçen zaman karıştı.

Sorum işaretçiler bir kap referans olarak veya değer geçen farkı budur. Ve ayrıca göstergelerinin bir konteyner referans olarak sigara işaretçileri bir kap geçirerek ve değerine göre geçen farkı budur.

'Fonk ()' a 'Sınıfım' argümanının değerini değiştirirse Daha spesifik aşağıda hem sorularında, ne olur:


arasındaki fark budur:

void func(list<myCla ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı maria
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
45
-lib bayrak karınca kullanıldığında bile harika için javax komut motoru oluşturulamadı
Ben Build.xml dosyasında harika komut dosyası kullanıyorum ve komut satırından karınca çalıştırırken -lib seçeneği verdik.

karınca -lib / usr / share / karınca / lib -DtestBool = true -d

lib dir harika-tüm kavanoz ve bsf.jar vardır. Ben ayrıntılı çıktı kontrol, ben yüklenen Jar ve aşağıdaki hatayla başarısız yapı görmüyorum.

harika için javax komut motoru oluşturulamadı

Benim karınca sürüm 1.9.2 olduğunu. Herkes bu ilgili bana yardımcı olabilir? ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı rasool basha
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
41
İzinsiz parametreleri: iç içe formlar
Biri aşağıda benim kodunu kontrol edebilirsiniz.

Ben iç içe form ile bir form var ve ben her zaman ilgili bilgiler alıyorum 'üzerinde izin verilmeyen parametreleri:' gibidir:

Unpermitted parameters: :item_custom_inputs_attributes, :item_custom_select_inputs_attributes, :item_custom_date_inputs_attributes
Unpermitted parameters: :item_custom_inputs_attributes, :item_custom_select_inputs_attributes, :item_custom_date_inputs_attributes
Unpermitted parameters: :item_custom_inputs_attributes, :item_custom_sele ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı Nezir
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
18
komut etki alanında JS bir çerez ayarla
Bir sayfa üzerinde sahip domainA.com

hangi bir komut dosyası çağırır <script src="https://domainB.com/script.js"></script>

Ben den ayarlayabilirsiniz script.jsEtkiAlanıB javascript bir çereze? Ya da sadece http başlığıyla o sunucu tarafında yapabilir?

Birlikte çalıştığımız document.cookie = '..; domain=domainB.com;...';ama hiçbir şey olmuyor ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:08
kullanıcı Sofia Grillo
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
74
Aynı adı taşıyan birden türüyle JSON yanıtını Kulp
JSON yanıttır:

{
"success": false,
"errorMessages": [
"You have to select a maximum load of <span style='color:red;'>0</span> Credit/Course but you have selected <span style='color:red;'>3</span> Credit/Course --- [R060]",
"You can register courses as a full study with a load limit between <span style='color:red;'>12</span> and <span style='color:red;'>18</span> Credit/Course, but you have selected <span style='color:red;'>9</ ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:07
kullanıcı Ali Habbash
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
95
java - excel ithal MySQL 'e
i kolonu ile dosya (.xlsx) Excel sahip

Column1 Column2 Column3 Column1
A 50 30 40
B 45 40 20
.......................................


Bu MySQL veritabanında excel ithalat gerekir. Ben şu kodu kullanın:

public static void main(String[] args) throws IOException {

FileInputStream fis = new FileInputStream(new File("Data.xlsx"));
XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook (fis);
XSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt( ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:07
kullanıcı stack
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
81
Neden C ++ işlevinden referans olarak bir nesne döndüremez?
Ne anladım, sebebi gereksiz yere gibi basit bir deyimi için kopyalama kurucusunu çağırmak olduğunu a=b;(hem nesnelerdir).

Ne alamadım kitabımda olabildiğince kısa işlev sonlandırır olarak, söz konusu referansın yok olur çünkü biz, referans ile bir nesne geçmek asla yazılı olması.

Yani metin yanlış kitabımda yazılır veya burada bir şey eksik?
Metin
ref: C atama operatörü Aşırı yükleme ++ ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:07
kullanıcı Shashank Kadambri
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
23
Yasemin dışlanan / odaklanmış testler için kontrol etmek kanca-taahhüt ön
Gelişimi sırasında sık sık / odak testleri dahil değildir. Ben bu testler kararlı olmadığından emin olmak istiyorum.

Her oluşumu xdescribe, fdescribe, xitveya fitmeydana geldiği dosya ve satır numarasını içeren bir hataya neden olmalıdır.

Bunun için bir kütüphane var? Değilse, nasıl özel bir komut dosyası gibi görünecektir?

Kurmak:


husky 1.1.4
yasemin 2.8.0
karma 3.0.0


Düzenleme:
Ben kanca önceden taahhüt testler kaçmıyorum. Birisi yanlışlıkla denetler-in ile testlerde endişeliyim xdescribe, f ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:07
kullanıcı CodeChimpy
oy
1
cevaplar
1
ziyaretler
142
deliriyorum: Meson inşa: elle çalıştırılabilir için bağımlılık yolunu ekle
Ben yapmak istiyorum ne oldukça kolaydır: Meson sistemi + elle bağımlılığı dahil inşa kullanarak bir proje derleyin.

Ancak, ben yüklemek istemiyorum bir bağımlılık, orada /usr/libnedeniyle Mac Sistem Bütünlüğü Koruma için. (; I istemiyorum ben bu kapatabilirsiniz biliyorum.)

: Yani temelde yapmak istediğim
g++ -L[path_to_lib] [files...]ama kullanmak mesonyerine g++.

Ancak, bu süper karmaşık gibi görünüyor. Ekleyerek başarısız biraz araştırma yapıyor ve sonra

cc = meson.get_compiler('c')
dep = cc.find_ ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:07
kullanıcı Thomas Kaltfuss
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
47
bire Grup satırlar
Böyle bir kaynak tablo varsayalım:

Year Long Lat Values
========================================
2015 8 1 12
2015 8 1 43
2015 8 1 11
...


kader tablo böyle olmalı:

Year Long Lat Field1 Field2 Field3
========================================================================
2015 8 1 12 43 11
...


¿Nasıl Tek bir ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı IoT user
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
18
Nasıl belge numarası yayımlamak?
Ben dokümana erişmek için çalışıyorum _idistemci

Bunu yayınlıyorum nasıl İşte:

Meteor.publish('events', function () {
return Requests.find({}, {fields: {"_id": 1, 'start': 1, 'title': 1, 'reasons': 1}});
});


ve ben denemek istemci console.log()kimliği, ben konsola basılmış "_fc4" olsun

İşte (istemci) benim kodudur:

eventClick: function(event, jsEvent, view) {
console.log(event._id);

}


Olay belgeleri iade olduğunu. Basarken Doğru değeri elde event.title, event.startya ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı sourceplaze
oy
2
cevaplar
3
ziyaretler
95
web sayfasında yerel json dosyasından görüntü verisi
Şu anda bir web sayfasında bir tabloya yerel JSON dosyasına (universities.json) verileri görüntülemek çalışıyorum. Bu benim şimdiki kodudur:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.1.min.js"></script>

</head>
<body>
<div id="id01"></div>

<script>
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
var url = "universities.json";

xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı Hello
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
89
Açısal 6.2 uygulamayla monaco-düzenleyici entegre
Benim açısal 6 uygulamasında monaco-editörü çalıştırmak kuramıyorum. Ben editör ESM sürümünü kullanmaya çalışıyor, ancak açısal ile nasıl entegre emin değilim. Numune ESM kod webpack yapılandırma kullanır ve işe web işçileri gerektirir. Ama açısal aynı kullanmak için herhangi bir numune / yön bulamadı. açısal 6 itibaren ng çıkarma kaynaktan de kullanılamaz.

Bu projeler terkedilmiş gibi görünüyor olarak NGX-monaco-editörü veya benzeri kullanmayı planlamıyor.

Herhangi örnek kod veya rehber yararlı olacaktır ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı Prabal Nandi
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
35
CSS animasyon çatışma! Google Chrome'da önemli
Ben eşzamanlı bir düğme alanını değiştirerek, CSS animasyon ile bir görüntü kaydırıcıyı oluşturduk ve resimler
Firefox'tan Screenshot

HTML kodu şöyle

<p class="slidercontrol">
<span class="btn-border"><span id="btn-1" class="btn-tab slide_1"> 1 </span></span>
<span class="btn-border"><span id="btn-2" class="btn-tab slide_2"> 2 </span></span>
<span class="btn-border"><span id="btn-3" class="btn-tab slide_3"> 3 </span></span> ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı Lutz
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
59
Eğik 6 - olay tıkla derleme sonra oluşturulan bağlama HTML
Kullanıcı bir düğmeyi tıkladığında Im çalışma anında HTML öğelerini ekledi.

Sonra bir inşa dizeye bir div iç html ayarlayarak DOMSanitizer kullanarak yapabilirsiniz.

Görme bu güzel bak ama hiçbir şey HTML derleme sonra oluşturulan çünkü sanırım çalışır böylece yeni HTML tıklama etkinlikleri bağlı değildir.

İşte denilen kod kullanıcı kimse ben silme görüntüde click olayı o kadar kanca nasıl önerebilir, (doğru verilerle doldurulan) Yeni bir bileşen eklemek için tıkladığında nedir?

sayfadaki html:

<div ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:06
kullanıcı DarkW1nter
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
32
Dize değeri Highcharts işlenmiyor
My hizmet grafiksel verileri, mülkiyetin bir "Aralık 2018" gibi ay ve yıl dönmek veya "Aralık 2018" içeren bir nesne dönen sınıfı, ancak yüksek-grafik bir hata atar, yüksek grafik js kullanarak grafiği uygulanan sonra ve görüntüler "Aralık" ilan ve "2018" beklenmeyen simgesi için değil işlemek.

Sorum ben "Aralık 2018" gibi, şu anda ben 201.812 olan varsayılan değeri kullanıyorum, grafikteki garip görünüyor, biçiminde ay adını gösterir nasıl olduğunu

<script type="text/javascript">
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı user9634982
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
25
sıralama hücrenin farklı bir değerle, Açısal Malzeme
Ben folowing kod var

<ng-container matColumnDef="recipient_id">
<mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header>Recipient</mat-header-cell>
<mat-cell *matCellDef="let row">
<a mat-raised-button [color]="row.recipient.recipient_id === profile.profile_id ? 'primary' : 'basic'" target="_blank" [routerLink]="['/profile', row.recipient.recipient_id]">
{{ row.recipient.recipient_id }}
</a>
</mat-cell>
</ng- ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı Gabb1995
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
635
.cv2 ithalat * ImportError gelen: DLL yükü başarısız oldu: Belirtilen modül bulunamadı
Ben OpenCV ile oynardım ama şimdi kullanmak mümkün değilim. Ne zaman girin:

import cv 2


alırım

import cv2
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
import cv2
File "C:\Program Files\Python36-32\lib\site-packages\cv2\__init__.py", line 3, in <module>
from .cv2 import *
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.


Ben 32 bitlik Windows 7 ve Python 3.6 var. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı Rupesh kumar
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
96
birleşik depoda kafka kütüphane bulamıyor
Ben konfluent kullanıyorum ve resmi belgeye göre, sadece böyle pom.xml'Bu aşağıda yapılandırmak zorunda:

<repositories>
<repository>
<id>confluent</id>
<url>http://packages.confluent.io/maven/</url>
</repository>
<!-- further repository entries here -->
</repositories>


<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.kafka</groupId>
<artifactId> ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı liyuhui
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
42
Google komut API takvim / google yaprak; Nasıl Konuklar ile google sayfasına takvimi ihracat (isim, e-posta)
Böyle koduyla çalışma sayfaları (kod burada başka kaynaklardan uygulanmış olduğunu google takvim ayıklamak için:

function cal_to_gsht(){

var ss = SpreadsheetApp.openById( ' id_gsheet ' ), // Id is set to file 'CAL-to-gsheets' in LPRMF dir
sheet = ss.getActiveSheet(),
cals = [' cal1 ', ' cal2 '], c, cal, calName,

//?? cals = getAllCalendars(),

today = new Date(),
start = new Date( today ), end = new Date( 'Dec 31, 2019' ),
events, i, details,
eventslog = [], e,
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı yetson
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
10
filtrenin her bir kombinasyonu için veri üç sütun üzerinde birden fazla filtre kullanılarak veri kopyalama ve daha sonra otomatik olarak yeni tabaka oluşturmak ve yapıştırma
I sütun B, C ve D ile filtre uygulamak isteyen ve Excel VBA kullanarak her kombinasyon için otomatik olarak ayrı tabakalar halinde görünür satırların kopyalama ve yapıştırma sütun, A, B, C, D ve E içinde veriler var. Levha isimleri aşağıda resim "Newyork_Newera_20" böylece, "Newyork_Newera_15", örneğin, bu üç sütun süzüldü tek bir değer olabilir.

kombinasyonlar gelmesi göre bana verilerle yaprak sayısını tam verecektir böylece kodu ile bana yardım eder misiniz.

Ben filtre bir sütun üzerinde uygulanır ama ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı sanju
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
111
Pandalar - Filtre dataframe dizilerini listesini kullanarak
: Aşağıdaki gibi argümanlar olarak dataframe ve tuple listesini alarak - Ben dizilerini bir listesini kullanarak dataframe filtreleyen bir işlev oluşturmanız gerekir

tuplelist=[('A', 5, 10), ('B', 0, 4),('C', 10, 11)]


Bunu yapmanın doğru yolu nedir?

Ben aşağıdaki denedim:

def multcolfilter(data_frame, tuplelist):

def apply_single_cond(df_0,cond):

df_1=df_0[(df_0[cond[0]]>cond[1]) & (df_0[cond[0]]<cond[2])]
return df_1

for x in range(len(tuplelist)-1):

df=appl ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:05
kullanıcı Kyle
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
48
Kullanıcıların mesajlar uid içindedir Firebase tüm verileri al
Kullanıcıların görevlerinden göndermek ve sadece onlara ne yayınlanmıştır görebilirsiniz bir android uygulaması vardır. Ben aşağıdaki kodu kullanarak bu elde

String uid = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser().getUid();
mDatabase = FirebaseDatabase.getInstance().getReference().child("reports").child(uid);


Ancak ben bütün kullanıcıların yayınladığı şeyleri görmek istiyorum ayrı Yönetici uygulaması var ama ben o elde etmek mümkün olamaz. Lütfen yardım et

Aşağıda benim veritabanının bir görüntü ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:04
kullanıcı Mwanaisha Salim
oy
3
cevaplar
2
ziyaretler
66
ORACLE şartlı Birden çok satır seçmek
Böyle bir tablo olması:

CREATE TABLE Emp
(manager varchar(14), sub varchar(14))
;

INSERT ALL
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss', 'john')
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss', 'eric')
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss', 'anna')
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss1', 'boss')
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss1', 'kris')
INTO Emp (manager, sub)
VALUES ('boss1', 'dave')
SELECT * FROM dual
;


ve aşağıdaki gibi ge ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:04
kullanıcı Mark
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
23
Madde ÜZERİNE doğru bu iki tablo Katılma?
Veritabanı Yapısı

Birincisi tüm olası kombinasyonları verir

SELECT Album.title, Artist.name FROM Album JOIN Artist

SELECT Album.title, Artist.name FROM Track JOIN Album JOIN Artist ON Track.artist_id =


Doğru Albüm doğru sanatçı adı ile birlikte görüntülenir olsun gerektiğini istiyorum. mümkün mü yoksa Albüm ve Sanatçı tabloları arasındaki kurulum ilişki gerekir. ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:04
kullanıcı mexe
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
32
IDE anapara sınıf ince olamazdı
Tutulma projeyi çalıştırdığınızda bu hata var:


Hata: bulabilir veya JavaFXApplication1 ana sınıf yüklenemiyor


Benim asıl sınıf

package javafxapplication1;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFXApplication1 extends Application {

@Override
public void start(Stage stage) throws Exception {
Parent root = FXMLLoa ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:04
kullanıcı Yassir Akhmis
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
13
TestNG Looped testi
Nasıl TestNG kullanarak birden fazla değer test edecek? döndüren bir yöntem, örneğin true, bir parametre <80 ve için falseaksi?

Bir bulmak üzerine cevap JUnit testi ilmek


davanızı için 100 kere tekrar edebilir:

@ParameterizedTest
@MethodSource("args")
public void so(int argument)
{
assertTrue((argument < 80) == someMethod(argument));
}private static IntStream args()
{
return IntStream.range(0, 100);
} ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:04
kullanıcı user7294900
oy
1
cevaplar
2
ziyaretler
48
gövdenin ucunda jsf.js koyarak
Ben bir Java EE 8 web uygulaması dağıtılan var. ben google PageSpeed ​​Insights ile test JSF 2.3 kullanır. ve bir öneri diyor ki:

Oluşturmayı engelleyen kaynakları ortadan kaldırın

…font/fonts-min.css.xhtml?ln=custom(**.com)
…fullcalendar/fullcalendar.bundle-min.css.xhtml?ln=vendors(**.com)
…base/vendors.bundle-min.css.xhtml?ln=vendors(**.com)
…base/style.bundle-min.css.xhtml?ln=demo(**.com)
…fix/poppins.css.xhtml?ln=custom(**.com)
/javax.faces.resource/jsf.js.xhtml?ln=javax.faces(**.com)


jsf.js beri JS ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:03
kullanıcı usertest
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
42
Nasıl informatica geliştirici etiketleme dönüşümü kullanılır?
Bu ıDQ aracı için yeni. Herkes bana referans tabloları kullanarak etiketleme dönüşümü nasıl kullanılacağını bilmek bazı ekran görüntüleri ile adım talimatları adım verebilir.

referans tabloları kullanılarak transformasyon etiket için, ilgili herhangi bir video bağlantıları da takdir edilmektedir

Şimdiden teşekkürler!!! ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:03
kullanıcı voli
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Açısal .htaccess RewriteRule hata 4+
Bir Eğik 4+ uygulamada .htaccess dosyasını yazıyorum, bu yüzden ben kötü şey yapıyorum düşünüyorum benim ilk gelişim.

Web sitem onun sayfaların yönlendirilir uygulanmasını vardır ve ben facebook basit php sayfasına eklenen URL'den bir yönlendirme kuralı tarayıcıları yalnızca için istiyorum.

Ben gidersem Örneğin, https://www.yeswelazio.it/angular/#/newsDetailRoute?_idArticolo=34 herhangi yönlendirme istemiyoruz; Bir facebook paletli aynı bağlantıyı yükler eğer bir yönlendirme istiyorum idArticolo URL'ye he ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:03
kullanıcı Gabriele Caprio
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
21
başarılı yanıtını alma ama bildirim alamadım node.js
Ben cihaza fcm-düğüm itme bildirim göndermek için çalışıyorum. Ben başarı elde ancak bildirim alınmadı. İşte benim kodudur:

const FCM = require('fcm-node');

let sendNotification = function(regToken) {
var serverKey = 'MY_SERVER_KEY';
var fcm = new FCM(serverKey);

var message = {
to: regToken,
notification: {
title: 'Title of push notification',
body: 'Body of push notification',

priority: "high",
time_to_live : 20
}
};
fcm.send(message, function(err, response){
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:03
kullanıcı Sargsyan Miqayel
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
98
zzbgl erişilemiyor
Yani benim uygulamasında reklamları ekleyerek çalıştı. Hata: ben de yaptım ama nedense ben bu hata almak gibi görünüyor com.google.android.gms.internal.zzbgl için bulunamadı zzbgl sınıf dosyaya erişemiyor. ben bu hatayı tıklayarak kez bu i yapılan mapactivity beni alır. Çok orada sorunla göstermez. Ben 12.0.0 den 16.0.0 için oyun hizmetler-konumu ve play-hizmetler-haritalar sürümünü değişen çalıştı. İşe yaradı yaptı ancak benim app başladıktan sonra çöker. Bu sorunu çözmek için nasıl bir fikir memnuniyetle ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:03
kullanıcı Eigirdas Šiv
oy
2
cevaplar
0
ziyaretler
56
düğme tıklama gösterisi ekmek kırıntıları üzerinde Odoo Açık Eylem
Bir düğme tıklandığında bir istemci eylemi açmaya çalışıyorum. eylem açıldığında buna denir yerden kırıntıları korumaz.

<record id="view_dashboard_action" model="ir.actions.client">
<field name="name">Rental Dashboard</field>
<field name="tag">rental_availability</field>
<field name="target">main</field>
</record>


Bu düğme kodudur:

@api.multi
def action_open_rental_dashboard(self):
action = self.env.ref('rental_management_v1 ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı Anonymous
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
81
Bootstrap giriş dosyası olay çıkarmadan veri
Ben kullanıyorum Önyükleme FileInput ve gerçekten cool :)

Bazı olaylar ile ilgili bir sorun var. Ben bir dosyayı gönderdikten sonra "Kaldır" düğmesine bastığınızda ı algılamak nasıl bilmek istiyorum. Burada ne demek istediğimi bir pic:Ben "kullandım fileremoved ", " filedeleted ", " filepredelete ", " filebeforedelete ( "detele" "kaldır" ya da yaklaşık bir şey)", ... olaylar ama çalışmıyor.

Benim aradığım olay nedir? Bir şey eksik?

Teşekkür ederim!DÜZENLE:

İşte olaylar için benim küçük JS kodu:
... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı Ommadawn
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
20
TypoScript fe_users Okuma COA içinde çalışmıyor
Sadece şu sorun var, ben şablonda TypoScript aracılığıyla belirli FE_user geçirmek istiyorum, sadece bu işe yaramazsa, bir restiktives SQL deyimi var ya da ben burada yanlış olan ne kullanılır? Belki de iç içe değil mi?

İşte kod:

lib.contactPasswords = COA
lib.contactPasswords.10 = TEXT
lib.contactPasswords.10.value (
<p>User: Safari</p>
)
lib.contactPasswords.20 = CONTENT
lib.contactPasswords.20 {
table = fe_users
select {
max = 1
pidInList = 173
andWhere = ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı episch
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
329
NotADirectoryError: [ErrNo 20] Bir dizin değil: GeckoDrriver Firefox ve Selenyum Python3 kullanarak '/ şifre / geckodriver / home / hayalet / otomasyon'
im pycharm ve benim pythn kullanarak

versiyon 3.6.7 pip 9.0.1

ve selenyum versiyonu selenyum-3.141.0 urllib3-1.24.1

ben bu komutları kullanarak selenyum yüklemek

pip3 install selenium


Sonra ben böyle kod

from selenium import webdriver

driver = webdriver.Firefox("/home/ghost/automation/pwd/geckodriver")

driver.set_page_load_timeout(30)
driver.get("https://www.google.com/")
driver.maximize_window()
driver.implicitly_wait(120)
driver.get_screenshot_as_file("google.png")
driver.quit()


** ben ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı user8337986
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
50
Nasıl OMNeT ++, Venlerin, INET ve SUMO bir-duraklı yayın protokolü (sel) ek istatistikleri hesaplamak için?
4.6, Damarlar-4a2, SUMO-0.21.0 ve Inet-3.3.0 - Ben ++ OMNeT kullanarak sel dayalı bir-duraklı yayın protokolü taklit ediyorum. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ben farklı parametrelere ilişkin istatistikleri topluyorum. Düğüm için toplanan İstatistikleri [41]

Ancak, bu gibi uç uca gecikme, toplam paket kaybı ve başarılı bir şekilde alınan toplam paket gibi bazı başka istatistikler hesaplanır istiyoruz. Bu konuda herhangi bir yardım büyük beğeni toplamaktadır. Hepinize teşekkür ederim! ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı Ricky
oy
-2
cevaplar
1
ziyaretler
64
Fortran iki satır karşılaştır
Ben 2 sütunlu bir veri dosyası var. Şöyle diyelim:
Sütun 1 (8,8,8,6,9), olarak okuma a.
sütun 2 (3,4,5,6,7), olarak okuma b.
Ben olmadığını kontrol bir kod yazmak istiyorum a(i)=a(i+1)daha sonra b=0.

Yani sütun 1 olmalıdır neden a: (8,8,8,6,7)2 sütununda olarak bolmalıdır (0,0,0,6,7).

Bu çalıştı ama başarısız oldu:

program read2cols
implicit none

integer ::ios,i,j
real a,b
open(file='8081.txt', unit=22, status='old', action='read')

do
read(22,*,iostat=ios) a(i),b(j)
if(a(i)<a(i))b= ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı Ashidmaa Batsuuri
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
Bölünmüş ekran uygulaması
Ben pencerelerde başında ve daha sonra robot üzerinde, benim ekran bölmek için bir uygulama geliştirmek istiyoruz.

Windows zaten masaüstünde açılan uygulamaları bölmek için bir yol var. Benim durumumda benim dokunmatik ekranla aynı anda iki farklı uygulamalara etkileşim edebilmek istiyorum. Mesela ben excel üzerinde çalışıyorum ve birisi gelip aynı bilgisayarda bir oyun oynamak istiyorum, ben sadece bir pencere odaklanabilirsiniz anda aynı zamanda ekranı kullanabilmek için istiyorum. Dokunmatik kısmı aynı ... ►►►
Oluştur 04/12/2018 saat 11:02
kullanıcı Ajouve

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more